Surfschool Fuerteventura Zasady i Warunki

1

Wszyscy klienci muszą być sprawni fizycznie i umieć pływać. Klient potwierdza, że z medycznego punktu widzenia nic nie przeszkadza mu w uprawianiu surfingu.

2

Rezerwacja będzie ważna, gdy rezerwacja dotrze do szkoły OTRO MODO Surfschool, depozyt opłaty za kurs został przekazany na nasze konto bankowe, a szkoła OTRO MODO Surfschool potwierdzi rezerwację.

3

Płatność: cała kwota za rezerwację musi zostać przeniesiona na jedno z naszych kont bankowych na miesiąc przed przyjazdem.

4

OTRO MODO Surfschool jest odpowiedzialne za prawidłowe przygotowanie i wykonanie kursu surfingu oraz opis usługi, którą oferujemy. Szkoła podstawowa OTRO MODO nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom lub materiałom, które zdarzają się podczas jakichkolwiek podróży na kurs / szkołę i na podróże samochodem, które odbywają się w trakcie kursu. Udział jest ryzykiem klienta. OTRO MODO Surfschool jest odpowiedzialna za wszelkie wady członków OTRO MODO Surfschool, także podczas kursu. Odpowiedzialność za korzystanie z platformy OTRO MODO Surfschool jest ograniczona do maksymalnie 3 razy większej od opłaty za kurs, o ile szkoda lub szkoda nie zostały wygenerowane celowo.

5

OTRO MODO Surfschool nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności spowodowane przez pogodę i nie będzie refundacji ze względu na warunki klimatyczne.

6

Klient musi zachować należytą ostrożność w odniesieniu do korzystania ze sprzętu szkoleniowego OTRO MODO Surfschool i przyjąć odpowiedzialność za wymianę takiego sprzętu, który zgubił się lub uszkodził podczas jego obsługi lub użytkowania. Każda wymieniona nieruchomość musi zostać zapłacona według właściwej wartości rynkowej, ocenionej przez OTRO MODO Surfschool.
Następnie uszkodzony sprzęt staje się własnością klienta.

7

Klient musi postępować zgodnie z instrukcjami i instrukcjami instruktorów Surf School OTRO MODO. W przypadku nieodpowiedzialnego zachowania, które zagraża zdrowiu lub wizerunkowi klientów lub OTRO MODO Surfschool, klient może zostać wykluczony z zajęć po uprzednim ostrzeżeniu. W takim przypadku opłata za kurs nie zostanie zwrócona.

8

Rezerwacje można anulować w dowolnym momencie. Prosimy o przesłanie rezygnacji faksem, listem lub e-mailem. Anulowanie jest ważne od momentu otrzymania. Obowiązują następujące opłaty za anulowanie:

• do 30 dni przed wyjazdem 20%
• od 29. - 21. Dzień przed rozpoczęciem wycieczki 30% ceny podróży
• Od 20 do 14 dnia przed rozpoczęciem podróży 50% ceny podróży
• od 13 do 7 Dni przed rozpoczęciem podróży 70% ceny podróży
• Od 6–1 dni przed rozpoczęciem podróży 80% ceny podróży
• 90% ceny podróży w dniu wyjazdu lub jeśli podróż nie została rozpoczęta.