Polityka Prywatności

Ogólny

Poniższa polityka prywatności dotyczy wszystkich części naszej strony internetowej, dla Otro Modo Surfschool Fuerteventura (otro-modo-surfschool.com, otro-modo-surfschool.de, otro-modo-escuela-surf.es, otro-modo-scuola-surf.it, otro-modo-surfschool.pl, otro-modo-surfschool.se, otro-modo-surfcamp.nl, surfcampfuerteventura.dk).

Otro Modo jest bardzo zainteresowany ochroną twoich danych osobowych.

W poniższym tekście opisujemy, czym są dane osobowe, pod jakimi kryteriami gromadzone są dane osobowe na temat korzystania z naszej strony internetowej, w jaki sposób iw jakim celu są wykorzystywane oraz co Otro Modo robi, aby chronić dane osobowe przed niewłaściwym wykorzystaniem przez strony trzecie.

Osoby oparte są dane, które mogą być przypisane do konkretnej osoby, które mogą być używane, a następnie, w celu ustalenia tożsamości osoby fizycznej. Korzystanie z oferty Otro Modo jest ogólnie możliwe bez podawania danych osobowych. Korzystanie z poszczególnych funkcji naszej oferty wymaga niekiedy odstępstw od przepisów, które wyjaśnimy osobno dla każdego z poniższych przypadków. W każdym przypadku koszty poniesione w trakcie korzystania z tej platformy internetowej danych osobowych przez nas wykorzystywane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych przetwarzanych i wykorzystywanych. Ponadto, przekazywanie danych osobowych do instytucji rządowych i władz, będziemy się tylko wtedy, gdy wymaga tego prawo. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, patrz ustawa o ochronie danych osobowych (ustawa dostępne w www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/) i (z Telemedia Act TMG, dostępnego na stronie https: //www.gesetze-im -internet.de/tmg/).


Zgoda

Korzystając z tej strony, zgadzasz się, że dane osobowe, które dobrowolnie podałeś, będą przez nas przechowywane i przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z niniejszą polityką prywatności.


Prawo do informacji / odwołania / anulowania

Zgodnie z § 34 i 6b BDSG masz nieograniczone prawo do bezpłatnych informacji o twoich przechowywanych przez nas danych i zgodnie z § 35 BDSG prawo do usunięcia lub zablokowania niedozwolonych danych lub prawo do poprawienia nieprawidłowych danych. Możesz także odwołać swoją zgodę na wykorzystanie Twoich danych. Na życzenie chętnie poinformujemy, czy i jakie dane osobowe przechowujemy na Twój temat. Podejmiemy odpowiednie kroki w celu aktualizacji lub korekty wszelkich przechowywanych na nas informacji.


Dane Serwera

Twoja przeglądarka przesyła następujące dane podczas odwiedzania naszej witryny do nas lub do naszego operatora:

- Typ i wersja przeglądarki

- Używany system operacyjny

- Witryna, z której nas odwiedzasz (referrer-url)

- Strona internetowa, którą odwiedzasz

- Data i godzina twojego dostępu

- Twój adres IP (Internet Protocol).

Te dane (tak zwane pliki dziennika serwera) są anonimowe i są przechowywane oddzielnie od danych osobowych, które podałeś. Pliki dziennika serwera są oceniane tylko do celów statystycznych. Wniosek na temat twojej osoby nie jest możliwy.


Używanie plików cookie

Pliki cookie to krótkie, proste pliki tekstowe, które strona internetowa wysyła do przeglądarki, a następnie przechowuje je na komputerze. Pliki cookie nie przeszkadzają, nie pogarszają ani nie uszkadzają komputera. Tymczasowe, tak zwane ciasteczka sesyjne są przechowywane na urządzeniu tylko tak długo, jak pozostają na naszej stronie i zostaną automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty. Ponadto Otro Modo używa ciasteczek tymczasowych do rozpoznawania przeglądarki przy następnym odwiedzeniu naszej strony, aby uczynić ofertę naszej strony bardziej przyjazną dla klienta.

W ustawieniach przeglądarki można określić, czy użytkownik jest informowany o ustawieniach plików cookie i / lub że dopuszcza pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach lub że nie akceptuje plików cookie w ogóle lub w niektórych przypadkach. Ponadto możliwe jest automatyczne usunięcie wszystkich plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Środki te mogą u.U. ale ogranicz funkcjonalność naszej oferty internetowej.


E-mail i formularz kontaktowy

Możesz napisać do nas przez e-mail lub korzystając z naszego formularza kontaktowego. W obu przypadkach informacje będą wykorzystywane i przechowywane wyłącznie w celu określonym w kontaktach. Nie będziemy dokonywać żadnych uzgodnień z żadnymi danymi, które mogą być generowane przez użycie któregokolwiek z wymienionych poniżej komponentów stron trzecich. Podobnie nie udostępnimy twoich informacji stronom trzecim.


Komentarze są

Masz możliwość "tagowania", oceniania i / lub komentowania poszczególnych wkładów z naszej strony. Możesz również oceniać komentarze i / lub komentować siebie. Oprócz samej oceny lub samego komentarza, zapisywany jest adres IP użyty w czasie oceniania / komentowania oraz data i czas oceny / komentarza. Służy to twojej i naszej ochronie przed nadużyciami, w szczególności także przed bezprawną ingerencją w chronione stanowiska prawne osób trzecich. Nie będziemy pogodzić tych informacji z danymi, które mogą być generowane w wyniku użycia osobno zidentyfikowanych składników stron trzecich. Podobnie nie udostępnimy twoich informacji stronom trzecim.


Funkcja rejestracji

Aby korzystać z zaawansowanych usług, możesz zarejestrować się w naszym serwisie internetowym. Dane żądane za pośrednictwem maski internetowej to:

Nazwa

Adres e-mail

Adres

Oprócz tych informacji, Otro Modo będzie przechowywać tylko twój adres IP wykorzystany w momencie rejestracji oraz datę i godzinę rejestracji. Wszystkie zebrane w ten sposób dane będą gromadzone, przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia naszych usług. Nie będziemy pogodzić tych informacji z danymi, które mogą być generowane w wyniku użycia osobno zidentyfikowanych składników stron trzecich.


Biuletyn

Masz możliwość zarejestrowania się do subskrypcji naszego biuletynu. Dzięki tej ofercie informujemy w nieregularnych odstępach czasu o naszych ofertach i wszelkich specjalnych możliwościach. Dane żądane za pośrednictwem maski internetowej to:

Nazwa

Adres e-mail

Adres

Oprócz Twojego adresu e-mail Otro Modo będzie przechowywać tylko twój adres IP używany podczas rejestracji oraz datę i godzinę rejestracji. Wszystkie zebrane w ten sposób dane będą gromadzone, przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu przesłania użytkownikowi żądanych informacji. Nie będziemy pogodzić tych informacji z danymi, które mogą być generowane w wyniku użycia osobno zidentyfikowanych składników stron trzecich. Twoja jednorazowa zgoda na otrzymywanie naszego biuletynu może zostać w dowolnym momencie odwołana. Może to np. odpowiadając na nasz biuletyn sam z tematem "Anuluj subskrypcję" w temacie.

Google-Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics. Google Analytics to usługa analizy oglądalności stron internetowych oferowana przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, dzięki czemu może analizować korzystanie z witryny przez użytkownika, na przykład czas, miejsce i częstotliwość wizyty w witrynie, w tym adres IP. Informacje generowane w ten sposób mogą być przesyłane do Google w USA i tam przechowywane. Google może przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w przypadku, gdy strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Według Google, zgodnie z własnymi warunkami użytkowania, Google Analytics nie akceptuje żadnych danych osobowych. Nie zapewni to Google żadnych informacji, które mogłyby zostać wykorzystane przez Google do zidentyfikowania osoby, w tym nazwisk, adresów e-mail i informacji rozliczeniowych.

Otro Modo dodatkowo anonimizuje dane o użytkowaniu przez skrócenie adresu IP, w szczególności w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony.

Zawsze masz możliwość ustawienia ustawień swojej przeglądarki, abyś był poinformowany o ustawieniach plików cookie i / lub że akceptujesz pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach lub że nie akceptujesz plików cookie w ogóle lub w niektórych przypadkach. Ponadto możliwe jest automatyczne usunięcie wszystkich plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Możesz też pobrać przez: tools.google.com/dlpage/gaoptout wtyczkę do przeglądarki. Po zainstalowaniu ta wtyczka uniemożliwi Google Analytics otrzymywanie informacji za pośrednictwem skryptów JavaScript ("ga.js", "analytics.js" lub "dc.js") ze strony internetowej www.otro-modo-surfschool.com. Aby uzyskać więcej informacji na temat zakresu i funkcji tej opcji, zobacz:

support.google.com/analytics/answer/6004245


Google Maps

Nasza strona internetowa korzysta z interfejsu Google Maps API. Mapy Google są używane do wyświetlania map i tworzenia map. Interfejs API Map Google jest udostępniany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Korzystając z Google Maps można generować informacje, które mogą być przesyłane do Google w USA i tam przechowywane.

Mapy Google można wyłączyć, wyłączając obsługę JavaScript w przeglądarce. W rezultacie nie można korzystać z widoku mapy. Korzystając z tej strony internetowej i nie wyłączając funkcji JavaScript w ramach znajomości niniejszej Polityki prywatności, wyrażasz zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez Google danych zebranych w sposób i dla celów określonych powyżej. Szczegółowe informacje o tym, jak Google chroni i chroni Twoją prywatność, znajdziesz w:

support.google.com/analytics/topic/2919631


Google-Adwords

Aby zmierzyć skuteczność naszych reklam, nasza strona korzysta z Google Adwords. Usługa Google Adwords jest świadczona przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Jeśli znalazłeś naszą stronę internetową, klikając reklamę z Google.com (Google.de, ...), na Twoim komputerze przechowywany był tak zwany plik cookie konwersji. Pliki cookie to krótkie, proste pliki tekstowe, które strona internetowa wysyła do przeglądarki, a następnie przechowuje je na komputerze. Pliki cookie nie przeszkadzają, nie pogarszają ani nie uszkadzają komputera.

Pliki cookie konwersji nie są używane do osobistej identyfikacji. Po 30 dniach automatycznie tracisz ważność. Jeśli odwiedzasz określone strony w naszej witrynie, a plik cookie nie wygasł, my i Google możemy rozpoznać, że reklama umieszczona w Google została kliknięta i że zostałeś przekierowany do naszej witryny.

Umożliwia to Google tworzenie statystyk odwiedzin stron internetowych. Otro Modo otrzyma wtedy statystyki dotyczące całkowitej liczby użytkowników, którzy kliknęli naszą reklamę i do których stron naszej witryny uzyskał dostęp przez kliknięcie użytkownika. Osobista identyfikacja użytkowników nie jest dla nas możliwa przez Google Adwords. W odniesieniu do ustawienia plików cookie służących do konwersji, możesz również użyć ustawień przeglądarki, aby określić, że jesteś informowany o ustawieniach plików cookie i / lub że akceptujesz pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach lub że nie akceptujesz plików cookie w ogóle lub w niektórych przypadkach. Ponadto możliwe jest automatyczne usunięcie wszystkich plików cookie po zamknięciu przeglądarki.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony i bezpieczeństwa danych przez Google w związku z Google Adwords, zobacz:

services.google.com/sitestats/de.html


Facebook

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje dostarczane przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook służy u.a. publikowanie informacji za pośrednictwem sieci mediów społecznościowych.

Dzięki usługom i komponentom zintegrowanym na innych stronach internetowych, takich jak Otro Modo, Facebook zyskuje wiedzę o zachowaniu użytkowników w sieci na temat danej strony. Możliwe kliknięcie "Lubię to" lub komentarze napisane w odpowiednich polach Facebooka są przesyłane do Facebooka, zapisywane przez Facebooka i przypisywane do osobistego konta Facebook. Facebook jest również w stanie rozpoznać odwiedzaną stronę internetową, niezależnie od tego, czy klikniesz komponent Facebooka. Ta informacja może następnie Facebook, dla. Przypisywanie do osobistego konta Facebook.

Możesz zapobiec transmisji użytkowania i danych osobowych na Facebooku. Aby to zrobić, wyloguj się z konta Facebook przed odwiedzenie naszej strony i usuń pliki cookie z przeglądarki. Możesz także zrezygnować z używania swoich danych, podając odpowiednie informacje na stronie internetowej konsumenta Digital Advertising Alliance (http://www.aboutads.info/choices/). Istnieje również możliwość korzystania z dodatkowych programów do przeglądarki (wtyczek) Facebooka, aby uniemożliwić zbieranie danych w całości lub w części. Przegląd odpowiedniego oprogramowania można znaleźć np. tutaj:

webgraph.com/resources/facebookblocker/

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zbierania i przetwarzania oraz bezpieczeństwa danych za pośrednictwem Facebooka, zobacz:

de-de.facebook.com/about/privacy/de-de.facebook.com/about/privacy/


Youtube

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje oferowane przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube służy u.a. publikacja i integracja filmów wideo za pośrednictwem platformy internetowej.

Dzwoniąc do jednej z naszych witryn z wtyczką YouTube, dane są wymieniane między Twoją przeglądarką a serwerami YouTube. YouTube będzie wiedział, którą stronę odwiedzasz. Jeśli masz konto w YouTube, YouTube może połączyć i zapisać fakt odwiedzenia naszej witryny przy użyciu konta YouTube. Możesz uniemożliwić przesyłanie danych do YouTube, wylogowując się z konta YouTube i usuwając pliki cookie przeglądarki przed odwiedzeniem naszej witryny.

Więcej informacji o tym, jak YouTube gromadzi i utrzymuje oraz zabezpiecza Twoje informacje, znajdziesz w:

www.google.de/intl/de/policies/privacy/